اتاق جلسات پارک تولید محتوا نیتک

اتاق جلسات

هر شرکت برای پرزنت سرمایه‌گذار، برای هماهنگی امور بین کارکنان و… نیازمند اتاق جلسات است.

در همین راستا مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک فضای اداری برای ۵۰ نفر به همراه سالن و اتاق جلسات به مساحت ۶۰۰ متر مربع زیربنا در نظر گرفته است.