اخبار

بازدید آقای عسگری از نیتک

عضو کمیسیون فرهنگی، زیارت و گردشگری بیان کرد: نیتک، بستر تولیدمحتوا و فضایی مناسب برای رشد ظرفیت‌های اجتماعی شهر مشهد

عضو کمیسیون فرهنگی، زیارت و گردشگری بیان کرد: خانه خلاق و نوآوری نیتک، بستری مناسب برای بستر تولیدمحتوا رشد ظرفیت‌های اجتماعی شهر مشهد عضو کمیسیون

ادامه مطلب