شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی

تمامی استارتاپ‌ها به خاطر انجام کار تخصصی خود نیازمند تیم شتاب‌دهنده تخصصی‌اند.
مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک با تیم تخصصی خود برای هر استارتاپ‌ برنامه دقیقی با مراحل زیر دارد.

1. طرح ریزی
در این مرحله، استارتاپ‌ها همکار تجاری خود را انتخاب می‌کنند و فراِند را شکل می‌دهند.

2 .تشکیل بانک ایده
مرحله دوم تشکیل بانک ایده بر اساس فراخوان و نظرات خبرگان است. در این مرحله سرویس‌ها و داده‌ها نیز تحلیل می‌شوند.

3 .برگزاری رویداد
برگزاری رویدادهای ترویجی و کارآفرینانه در مرحله سوم انجام می‌شود.

4. منتورینگ تخصصی
کسب و کار، محتوایی و هنری با استفاده از منتورینگ تخصصی مربوط به مرحله 4 است.

5. تولید محتوا
در مرحله 5 استارتاپ‌ها از استودیو و تجهیزات فنی برای تولید محتوای صوتی، تصویری و… استفاده می‌کنند.

6. ارزیابی محتوا
با تهیه محصول خروجی، این‌بار نوبت کمیته های تخصصی است که محتوا را ارزیابی کنند.

7. توسعه محصول
در مرحله هفت و با تایید ارزیابی توسط کمیته‌های تخصصی، محصول توسعه پیدا می‌کند و نوبت به همکاری و معرفی در سایر پلتفرم ها می‌رسد.

8. تست محصول
مرحله بعدی مربوط به تست محصول به صورت محتوایی، فنی و کسب و کاری است.

9. ارائه به سرمایه گذار
با انجام فرایندهای پیشین، محصول آماده شده و به اپراتور‌ها و سایر سرمایه‌گذاران داخلی و بین المللی ارائه می‌شود.

10. تجاری سازی
مرحله دهم و پایانی برای معرفی محصول، معرفی به بازار و درآمدزایی از آن است.