فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی روشی برای کار کردن است که شامل یک دفتر کار مشترک با فعالیت‌های مستقل است. فریلنسرهای حرفه‌ای و پیمانکاران مستقل به طور معمول از این محیط‌ها برای کار استفاده می‌کنند.
مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک فضای کار اشتراکی را برای استقرار و استفاده ۵۰ تیم استارتاپی 8 نفره فراهم کرده است.
در این فضا، برای استارتاپ‌ها میز اختصاصی، منتورینگ تخصصی، اینترنت، اتاق جلسات و … قرار داده شده است.