منتورینگ تخصصی

منتورینگ تخصصی

منتورینگ

منتورینگ فرآیندی است که در آن یک فرد باتجربه، هدایت و حمایت یک فرد کم تجربه را برعهده می گیرد.

مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک در سه حوزه کسب و کار، محتوا و هنری فعالیت‌های استارتاپ‌های پذیرفته شده را رصد و یاری می‌کند.

منتورینگ در حوزه کسب و کار شامل طراحی و تدوین مدل کسب و کار، تحلیل بازار و تحلیل مشتری، طراحی کمینه محصول پذیرفتنی، تست بازار، تست محصول و گیمیفیکیشن است.

در حوزه محتوا نیز تولید محتوای تصویری، ضبط صدا، تولید پادکست، سواد بصری و سواد رسانه ای مورد کمک قرار می‌گیرد و منتور می‌شود.

طراحی کاراکتر و شخصیت پردازی، فیلم برداری و تصویربرداری، تدوین و تولید محتوای تصویری، کامپوزیت و انیمیت و موشن گرافیک نیز از موارد منتور در حوزه هنری با کمک مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک است.