کارگاه‌های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی به معنی یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت درباره موضوعی خاص است.

این برنامه‌های آموزشی معمولا فشرده‌است که با حضور گروه کوچکی از افراد تشکیل می‌شود و متمرکز بر آموزش تکنیک‌ها، اصول و مهارت‌های در یک زمینه تخصصی است.

در همین راستا مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک در راستای کمک به استارتاپ‌ها و بالا بردن کیفیت خروجی‌های تولید شده برای استارتاپ‌های پذیرفته شده در این پارک، کارگاه آموزشی تخصصی برگزار می‌کند.