استارتاپ استودیو

استارتاپ استودیو

استارتاپ استودیو با خلق ایده و مدل کسب‌وکار جدید، استارتاپ‌ها را خلق می‌کند. سپس تیم و هم‌بنیانگذاران را بر روی آن می‌گمارد و آن‌ها را حمایت می‌کند.

استارتاپ استودیو به جای تعداد، کیفیت آن‌ها را در نظر می‌گیرد. به همین خاطر بیشتر استارتاپ استودیو‌ها سالانه تنها بین ۳ تا ۵ استارتاپ را تولید می‌کنند.

استارتاپ استودیو، دقیقا برعکس یک شتاب دهنده عمل می کند. در شتاب دهنده ها، کارآفرینان با ایده ها و استراتژی های خود می آیند و به دنبال سرمایه و کمک مدیران و بنیان گذاران باتجربه هستند اما در استودیوی استارتاپ، در ابتدا هیچ تیمی وجود ندارد. استودیو ایده های مختلف را ایجاد می کند و سپس برای ایده ها تیم های مناسب پیدا می کند تا ایده ها را به کسب وکار تبدیل کنند.

هدف این استودیوها ساده کردن روند فعالیت استارتاپها و کاهش 90 درصدی شکست در آنهاست.