برگزاری جلسه کمیسیون بازی‌های رایانه‌ای نصر استان خراسان رضوی در نیتک

کمیسیون بازی‌های رایانه‌ای نصر استان خراسان رضوی با موضوع بررسی ساماندهی و رشد اکوسیستم بازی سازی به میزبانی دپارتمان بازی خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک، صادق جبلی رییس کمیسیون بازی‌های رایانه‌ای نصر استان خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: …

برگزاری جلسه کمیسیون بازی‌های رایانه‌ای نصر استان خراسان رضوی در نیتک ادامه »