آزمایشگاه تولید محتوا

مسیر شغلی خودت رو پیدا کن!

گام اول در موفقیت شغلی، انتخاب آگاهانه و مبتنی بر خودشناسی است. شتابدهنده مهارتی نیتک، با همکاری دانشگاه پیام نور منطقه نه کشور، راهکاری جذاب برای دانشجویان این دانشگاه فراهم ساخته تا از طریق شرکت در آزمون های هدفمند و مبتنی بر هوش مصنوعی، به شناخت مناسبی از خود رسیده و به بهترین نحو، مسیر شغلی آینده خود را ترسیم نمایند.

بر اساس تحقیقات انجام شده فـرد شـاغـل به ویژه اگر از شغل خود راضی بوده و آن شغل را بر اساس شناخت از خود انتخاب کرده باشد، فردی است با اعتماد به نفس، اجتماعی، دارای سلامت روان و رشد یافته .  همچنین با توجه به تعدّد مشاغل جهانِ رو به توسعه و ضرورت کسب دانش بین رشته ای، شناخت و انتخاب آگاهانه، چراغ راهی خواهد بود برای موفقیت در این جهان دائما در حال تغییر. در این راستا شناخت و آگاهی جامعی برای فرد لازم است تا بتواند شغلی مناسب را انتخاب کرده و در آینده دچار فرسودگی شغلی نشود. لذا جهت یاری دانشجویان دانشگاه پیام نور در این مسیر ویدئوهای جامع معرفی رشته های دانشگاهی و آزمون اختصاصی خودشناسی و آگاهی بخشی ارائه شده است.

جهت ثبت نام و ورود به پلتفرم مهارت سنجی و استعدادیابی، از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

استعدادیابی شغلی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

معرفی رشته های دانشگاهی

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: صبا ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر امیری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر رجبیان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: احسان رحیمی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: حشمت سپهری مقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر مظهری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: سعید سرابیان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر صابری فر

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: مجتبی صالحی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر قاسمی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: سید حسام وقفی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر نژادحسین

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: امیدرضا محمدی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر پیله ور

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: محسن صادقی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر ایماندوست

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر اخوان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو

معرفی رشته ها

1 ویدئوها

مدرس: دکتر مطلب آذری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پخش ویدیو