نمایشگاه دائمی صادرات محتوا

نمایشگاه دائمی صادرات محتوا

تمامی شرکت‌های صادرات، واردات و تولیدی همواره برای عرضه محصولات خود نیازمند پرزنت‌اند و قدیمی ترین روش پرزنت نیز مربوط به نمایشگاه است.
بازدید سرمایه‌گذاران، دیدن محصولات از نزدیک و دیدار رو در رو طرفین همواره شرایط را برای عقد قرارداد بهبود می‌بخشد.
در همین راستا مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک با برگزاری نمایشگاه دائمی تولید محتوا سعی کرده تا به استارتاپ‌ها کمک کند.