ویدیوها

نیتک از نگاه شما
امیرحسین قاسمی،
مدرس تولید محتوای دیجیتال
امیرحسین قاسمی،
مدرس تولید محتوای دیجیتال
شاهین اسکندری،
مخترع فعال دیجیتال بیزینس کوچ
کوکب موسووی، معاون توسعه مدیریت
و منابع استانداری خراسان رضوی
پادکست ها
کافه بازار ، نسخه بومی گوگل پلی
استارتاپ های میلیاردی ایران