ویدیوها

استفاده از تکنیک کروماکی
خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک
پخش ویدیو
راه اندازی سامانه رویداد آنلاین نیتک
خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک
پخش ویدیو
استودیوهای 8 گانه
خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک
امیرحسین قاسمی،
مدرس تولید محتوای دیجیتال
شاهین اسکندری،
مخترع فعال دیجیتال بیزینس کوچ
کوکب موسووی،
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی
خانه خلاق و نوآوری نیتک،اکوسیستمی مجهز و کامل برای تولید محتوای دیجیتال
پخش ویدیو
توسعه کسب و کار شما در،
خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک
نشست خبری نخستین شبکه مرکز خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک کشور در مشهد
پخش ویدیو
بازدید معاون علمی ریاست جمهوری از خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک
پخش ویدیو
اعطای مجوز به خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک توسط دکتر سورنا ستاری
پخش ویدیو
مصاحبه وزیر محترم ارتباطات با مدیر مسئول روزنامه هواداران پرسپولیس
بازدید آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات از خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک (بخش اول)
بازدید آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات از خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک (بخش دوم)
مراحل راه اندازی خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک 21 بهمن
پخش ویدیو
مراحل راه اندازی خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک 14 بهمن
پخش ویدیو
مراحل راه اندازی خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک تا 6 بهمن
مراحل ساخت خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک 99/10/14 - 1400/01/30
پخش ویدیو
استفاده از تکنیک کروماکی
خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک
استفاده از تکنیک کروماکی
خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک