مربی‌ام

مربی‌ام

هیچ کار خوبی شکل نمی‌گیرد مگر با همراه بودن مربی خوب. پس اگر سابقه فعالیت در هر یک از تخصص‌های مورد استفاده نیتک را دارید با ما تماس بگیرید.

فراموش نکنید برای مربی بودن وقت زیادی را از شما نمی‌گیریم. صرفا به میزان تمایل شما سعی می‌کنیم در کنار یکدیگر باشیم.

مربیان همراهان ارزشمندی برای استارتاپ‌ها هستند. زیرا تجربه‌شان باعث صرفه‌جویی در وقت، هزینه و انرژی استارتاپ‌ها می‌شود.

* فقط فایل‌هایی از نوع JPG و PDF با حجم کمتر از 10MB قابل قبول می‌باشد

درخواست شما با موفقیت ثبت شد

4