امضای تفاهم نامه همکاری میان نیتک و کارخانه نوآوری گیلان

تفاهمنامه همکاری بین خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک و کارخانه نوآوری گیلان در راستای تبادل تجربه و بهره برداری از ظرفیت های نوآورانه در دو شهر مشهد و رشت، امضا شد. به گزارش روابط عمومی خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک، در مراسم امضای این تفاهم نامه طرفین جهت توسعه فناوری های …

امضای تفاهم نامه همکاری میان نیتک و کارخانه نوآوری گیلان ادامه »