دانشجویان پای کار تولید محتوای دیجیتال

با امضای تفاهم‌نامه نیتک با جهاددانشگاهی صورت می گیرد: دانشجویان پای کار تولید محتوای دیجیتال تفاهم‌نامه همکاری خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک با جهاددانشگاهی خراسان رضوی با هدف استفاده از توان دانشجویان در تولید محتوای دیجیتال امضا شد. به گزارش روابط عمومی خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک، این تفاهمنامه با هدف …

دانشجویان پای کار تولید محتوای دیجیتال ادامه »